...

Voor wie?

Voor de mantelzorger

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hiermee niet zomaar stoppen. Bijna 10% van de mantelzorgers van 16 jaar en ouder voelt zich overbelast door de zorgtaak. Ik kan je helpen en ondersteunen om de balans te bewaren bij de zorgtaken voor je naaste.

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik de mantelzorger bij uitzoekwerk of neem ik regeltaken over op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Kijkend naar de mogelijkheden vanuit wet- en regelgeving zoals de zorgverzekeringswet, WMO en WLZ.

Voor de werkgever

Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Gemiddeld 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. In de zorgsector is dit zelfs 1 op de 3. Een mantelzorg-vriendelijke organisatie levert winst op voor de werkende mantelzorger en de werkgever. Voorkom uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zet je in voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Versterk je organisatie! Maak mantelzorg bespreekbaar en neem het op in je personeelsbeleid, als actueel en belangrijk thema.

Wat levert een mantelzorg-vriendelijk personeelsbeleid jouw organisatie op:

Wat kan ik als mantelzorgmakelaar ETTA voor jouw organisatie betekenen? Ik ga graag met je in gesprek. Neem via de mail of telefonisch contact met mij op voor een afspraak.